Boende & miljö Planer och kartor Mastbacka vindkraftspark

Mastbacka vindkraftspark

Esse Vind Ab planerar en vindkraftspark vid namn Mastbacka på ett skogsområde mellan Lappfors och Purmo. Inom projektområdet planerar man bygga sex vindkraftverk. Vindkraftsparkens planerade totaleffekt är 42 MW och kraftverkens totalhöjd är 270 meter. Utöver vindkraftverken byggs på projektområdet även vägar och markkablar. Vindparken planeras anslutas antingen till Fingrids eller Herrfors nätverk via jordkablar.

Delgeneralplanen godkändes av kommunfullmäktige 2.5.2022 § 15. 

Mastbacka-karta

Slutligt förslag

Förslag (PDF, 3,3 MB)

Beskrivning (PDF, 22 MB)

Bilaga 1: Program för deltagande och bedömning, PDB (PDF, 871 KB)

Bilaga 2: Naturinventering (PDF, 4,9 MB)

Bilaga 3: Arkeologisk utredning (PDF, 8,1 MB)

Bilaga 4: Naturutredning, kompletteringar (PDF, 7,6 MB)

Bilaga 5: Bullerutredning (PDF, 1,6 MB)

Bilaga 6: Utredning av skuggeffekter (PDF, 2,2 MB)

Bilaga 7: Visualiseringar (PDF, 6,3 MB)

Bilaga 8: Fotomontage (PDF, 6,5 MB)

Bilaga 9: Bemötanden i utkastskedet (PDF, 340 kB)

Bilaga 10: Flyttfåglarnas vårflyttning (PDF, 896 kB)

Bilaga 11: Flyttfåglarnas höstflyttning (PDF, 950 MB)

Bilaga 12: Kollissionsutredning (PDF, 612 kB)

Bilaga 13: Bemötanden i förslagsskedet (PDF, 441 kB)

Utredning av fiskgjuse
(sekretessbelagd på basen av Lag om offentlighet i myndigheters verksamhet § 24 punkt 14)

Förslagsskedet

Förslag (PDF, 3,3 MB)

Beskrivning (PDF, 9,3 MB)

Bilaga 1: Program för deltagande och bedömning, PDB (PDF, 871 KB)

Bilaga 2: Naturinventering (PDF, 4,8 MB)

Bilaga 3: Arkeologisk utredning (PDF, 5,2 MB)

Bilaga 4: Naturutredning, kompletteringar (PDF, 7,6 MB)

Bilaga 5: Bullerutredning (PDF, 1,6 MB)

Bilaga 6: Utredning av skuggeffekter (PDF, 2,2 MB)

Bilaga 7: Visualiseringar (PDF, 6,3 MB)

Bilaga 8: Fotomontage (PDF, 6,5 MB)

Bilaga 9: Bemötanden i utkastskedet (PDF, 340 kB)

Bilaga 10: Flyttfåglarnas vårflyttning (PDF, 896 kB)

Bilaga 11: Flyttfåglarnas höstflyttning (PDF, 950 MB)

Bilaga 12: Kollissionsutredning (PDF, 612 kB)

Utredning av fiskgjuse
(sekretessbelagd på basen av Lag om offentlighet i myndigheters verksamhet § 24 punkt 14)

Utkastskedet

Utkast (PDF, 3 358 kB)

Beskrivning (PDF, 7 851 kB)

Program för deltagande och bedömning, PDB (PDF, 1 143 kB)

Naturutredning (PDF, 5049 kB) 

Arkeologisk inventering (PDF, 1 143 kB)

Bullerutredning (PDF, 980 kB)

Utredning av skuggeffekter (PDF, 1 243 kB)

Fotomontage (PDF, 7 242 kB) 

Annat material

Förfrågan om behov av tillämpning av förfarandet vid Miljökonsekvensbedömning, Mastbacka vindkraftspark (PDF 11.573 kB)

MKB-beslut för Mastbacka vindkraftspark (PDF 11.573 kB)

Resultat från invånarenkäten för Mastbacka vindkraftsprojekt (pdf 935 K).

Tysta och mörka områden