Aktuellt Offentligt informationsmöte om havsvindkraftsprojekt
10.2.2022

Offentligt informationsmöte om havsvindkraftsprojekt

OX2 planerar att bygga en vindkraftspark till havs i den finska ekonomiska zonen i Bottenviken, cirka 30 kilometer från kusten. Vindkraftparken till havs ska enligt planerna anslutas till Fingrids stamnät i Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Kronoby och/eller Karleby.

Välkommen att höra mer om projektet och ställa frågor på ett elektroniskt informationsmöte torsdagen den 17 februari 2022 klockan 17.30. Presentationen görs delvis på svenska och man kan ställa frågor på både finska och svenska.

Förutom OX2 kommer representanter för konsulten AFRY, som ansvarar för att upprätta projektets miljökonsekvensbeskrivning, att närvara.

Du når informationsmötet via denna länk

Informationsmötet är öppet för alla, oberoende av boningsort. Mötet pågår cirka två timmar, men bolaget har reserverat tid ända till klockan 20.00. Senare under 2022 ordnas ett liknande informationsmöte när man berättar om prjektets miljökonsekvensbedömningsprogram.

Mer information om projektet finns här: OX2 Laine.