Aktuellt Fullmäktige besöker Kalax vindkraftspark
26.10.2021
En landskapsbild med flera vindkraftsverk. Fotograferat med drönare från luften, så man ser långt.

Foto: Jessica Lindgren

Fullmäktige besöker Kalax vindkraftspark

Förtroendevalda och tjänstemän från Pedersöre gör en exkursion till Kalax vindkraftspark på fredag den 29 oktober. Resan ordnas inom ramen för kommunens vindkraftsstrategi.

I exkursionen deltar 24 fullmäktigemedlemmar, kommundirektören och personal från kommunens tekniska avdelning. Syftet är att deltagarna får bekanta sig med ett redan förverkligat vindkraftsprojekt.

Under fredagen berättar Närpes stads tjänstemän, politiker och projektören Fortum om sina erfarenheter av Kalax vindkraftsprojekt. Deltagarna får dessutom besöka vindkraftsparken på plats.

Kalax vindkraftpark har varit i drift sedan slutet av 2020. Parkens årliga produktion är störst bland de vindkraftverk som startade i Finland 2020. Parken består av 21 turbiner och har en total effekt på 90 MW, vilket innebär en årlig produktion på över 300 000 megawattimmar.

Initiativet till en vindkraftsexkursion togs i fullmäktigemotion som lämnades in till kommunfullmäktige i februari 2020.

Tilläggsuppgifter ger Alina Isoviita, projektkoordinator för Pedersöre vindkraftsstrategi, 040 7576408 / alina.isoviita@pedersore.fi.