Lapset & koulu Koulukuljetukset

Koulukuljetukset

Kunta järjestää oppilaiden koulukuljetukset kunnanvaltuuston päätöksen mukaan. Koulukuljetuksista ja niiden hankinnasta päättää päivähoito- ja koulutuslautakunta. 

Koululaisten kuljetukset koskevat kodin ja koulun välistä matkaa. Esikoululaisille voidaan järjestää kuljetusta joko kodin ja esikoulun väliselle matkalle tai päivähoitopaikan ja esikoulun väliselle matkalle. 

Koulukuljetus järjestetään esikoulun ja peruskoulun oppilaille, joiden koulumatka ylittää alla olevat etäisyydet.


Luokat 0-3: 3 km
Luokat 4-6: 4 km
Luokat 7-9: 5 km
Lukio: 6 km 

Muistilista