Asuminen & ympäristö Ympäristönsuojelu
Motsolsbild. En som är på väg ner. I förgrunden syns ullliga strån på en äng.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun tavoite on turvata asukkaille terveellinen ja viihtyisä ympäristö, sekä luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Terveellinen elinympäristö on jokaisen oikeus, ja kunnan on osaltaan turvattava tämän oikeuden toteutuminen. 

Ympäristönsuojelutoimisto

Lupalautakunta on Pedersören kunnallinen ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristönsuojelutoimisto valmistelee ja toimeenpanee lupalautakunnan käsittelemiä ympäristöasioita.

Kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat:

  • lupa-asioiden käsittely (ilmoituksenvaraiset, rekisteröitävät ja ympäristöluvanvaraiset toiminnat) ja niiden valvonta
  • maa-ainesasioiden käsittely
  • ympäristön tilan seuranta
  • muiden hallintoyksiköiden avustaminen ympäristöasioissa lausuntojen ja asiantuntemuksen osalta
  • yleisön tiedottaminen ja neuvonta ympäristöasioissa.

Ympäristönsuojeluviranomainen

Lupalautakunnan jäsenet 1.8.2021 - 31.5.2025. Valitse "Lupalautakunta" kohdasta Toimielinten kokoonpanohaku. Valitse listalta toimielin ja klikkaa Hae kokoonpano -painiketta.