Julkiset tilat

Ilmoituksenvarainen toiminta

Julkisille tiloille asetetaan enemmän vaatimuksia kuin yksityisasunnoille. Julkisia tiloja ovat suurten ihmismäärien käytettävissä olevat tilat, esim. koulut, päiväkodit, hoitolaitokset, hotellit, retkeilymajat, liikuntapaikat ja uimalat.

Ympäristöterveys Kallan valvoo näitä tiloja ja vastaa niiden sisäilman ja hygienianäkökohtien säännöllisestä tarkastamisesta.

Toimijan tulee tehdä terveysvalvonnalle ilmoitus ennen julkisten tilojen käyttöönottoa. Ilmoitus toimitetaan vähintään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Terveydensuojelulain olennainen muutos 2017

1.1.2017 lähtien terveydensuojelulaki on muutettu ja ilmoitusvelvollisuus on poistettu seuraavista liiketoiminnoista:

 • kampaamot (paitsi niitä, jotka tekevät ihonhoitoja, ripsien ja kulmien värjäystä jne. katso alempaa)
 • kokoontumistilat (paitsi lasten ja nuorten käyttämiä tiloja)
 • hautausmaat
 • asuinalueilla sijaitsevat työtilat
 • eläinten pitoon tarkoitettu rakennus tai aitaus asemakaava-alueella

Terveydensuojelulain muutos merkitsee myös terveydenviranomaisille helpotusta ilmoitusten käsittelyssä, koska liiketilaa ei tarvitse tarkastaa ennen käyttöönottoa ja päätös tilan hyväksymisestä korvataan käsittelytodistuksella. Laissa painotetaan myös toimijan velvollisuutta käyttää omavalvontaa siten, että toiminnan hygieeniset riskit pysyvät hallinnassa.

Millaisia tiloja ilmoitusvelvollisuus koskee?

 • majoitustila, johon viitataan majoitus- ja ravitsemistoimintalaissa (308/2006)
 • julkinen kuntosali tai vastaava, sauna, uimala, uimahalli, kylpylä ja uimaranta
 • päiväkoti tai kerho, oppilaitos tai opetuspaikka esikouluopetusta varten, perusopetus, ammatillinen koulutus, lukio tai korkeakouluopetus
 • toimintayksikkö joka antaa sosiaalihuollon kautta jatkuvaa hoitoa sekä pakolaisleiri
 • solariumit, tatuointi- tai kauneushoitola tai muu tila jossa tehdään ihohoitoja
 • parturi-kampaamojen yhteydessä toimivat erilaiset kauneudenhoidot, esim. meikkaukset, ripsien ja kulmien värjäys ja muotoilu
 • tila tai laitos tai liiketoiminnan aloittaminen joka voi aiheuttaa terveyshaittoja kävijämäärän tai yrityksen luonne huomioon ottaen.

Lisätietoja toiminnoista jotka kuuluvat ilmoitusvelvollisiin löytyy Valviran ohjeista.

Toimija, ota yhteys terveysvalvontaan

Toimijan on otettava yhteys terveysvalvontaan, kun

 • huoneistoa muutetaan oleellisesti
 • suunnitellaan toiminnan aloittamista edellä mainituissa tiloissa
 • toimija vaihtuu.

Toiminnan aloittamisesta, olennaisesta muuttamisesta ja lopettamisesta voit käyttää sähköistä ilmoituspalvelua ilppa

Myös asukkaat voivat ottaa yhteyttä terveysvalvontaan

Asukkaana voit ottaa yhteyden, kun

 • epäilet, että lain vaatimat vaatimukset eivät täyty
 • sairastut julkisessa tilassa oleskelun jälkeen.

Lisätietoa

Yhteystiedot

Ympäristöterveys Kallan
Kaikutie 11
Pl 111, 68601 Pietarsaari
halsoskydd@pedersore.fi
050 324 5485

Fränti Outi

Terveystarkastaja

outi.franti@pedersore.fi

050 362 3478

 

Hautala Mia
Terveystarkastaja
mia.hautala@pedersore.fi
050 362 3479

Jankens Susanne
Terveystarkastaja
susanne.jankens@pedersore.fi
050 302 9079