Terveydensuojelu

Terveydensuojelua ohjataan terveydensuojelulain avulla. Terveydensuojelulain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen. Lisäksi sen tarkoituksena on ehkäistä, vähentää ja poistaa elinympäristöstä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Terveyshaitalla tarkoitetaan ihmisessä todettavan sairauden ja terveyshäiriön lisäksi sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä.
 
Elinympäristössä terveyteen vaikuttavat mm. melu, ilmansaasteet, radon, haitalliset kemialliset aineet, mikrobit, virukset, lämpötilaolosuhteet, haju, savu ja UV-säteilylle altistuminen.  Nämä ympäristöstä peräisin olevat altisteet voivat vaikuttaa terveyteen ilman, ihon, elintarvikkeiden, talousveden, uimaveden tai jonkin muu tekijän välityksellä.

Lisätietoa

 Valvonnan perusmaksu

Terveydensuojelun valvonta muuttuu perusmaksulliseksi 1.1.2022 alkaen. Kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ilmoitettavien ja hyväksymistä edellyttävien toimintojen valvonnasta peritään veroluonteinen valvonnan perusmaksu, jonka suuruus on 150 euroa vuodessa.

Perusmaksun tavoitteena on parantaa kuntien terveydensuojeluvalvonnan kustannusvastaavuutta ja turvata laadukas valvonta.

Osa toimijoista on vapautettu perusmaksusta, esimerkiksi toiminnan pienimuotoisuuden vuoksi. Mikäli samalla toiminnanharjoittajalla on samassa toimipaikassa useampia ilmoitusvelvollisia toimintoja, valvonnan perusmaksu maksetaan vain yhden kerran. Sen sijaan eri toimipaikoissa olevista toiminnoista maksu peritään toimipaikkakohtaisesti. 

Perusmaksu koskee kaikkia terveydensuojelun alaisia valvonta kohteita, jotka ovat rekisterissä kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä. Mikäli toiminta lakkautetaan kesken kalenterivuoden, maksua ei palauteta. Toiminnan lakkauttamisesta on aina toimijan tehtävä kirjallinen ilmoitus Kallan Ympäristöterveyteen, jolloin valvonnan perusmaksun periminen lopetetaan. Voit myös ilmoittaa toiminnan lopettamisesta ympäristöterveydenhuollon elektronisen ilmoituspalvelun Ilpan kautta.

Lähde: Valvira tammikuu 2022