Pågående planärenden

 

Följande handlingar är framlagda till påseende 22.5-5.6.2024:

Ändring av Bennäs detaljplan, kv. 42, 44-47, 50, 52, 56 och 65

Program för deltagande och bedömning, PDB (PDF 2 132 kB)

 

Följande handlingar är framlagda till påseende 22.5-23.6.2024:

Ändring av stranddetaljplan för Björkholmen, kvarter 1

Förslag (PDF 125 kB)

Beskrivning (PDF 3 294 kB)

Ändring av Östensö delgeneralplan, fastigheten 599-412-1-108

Förslag (PDF 175 kB)

Beskrivning (PDF 1 629 kB)

 

Ge respons

Du kan skicka respons om pågående planärenden via detta formulär.

Länkar