Badvatten

Milöhälsan Kallan utövar tillsyn vid badanläggningar och allmänna badstränder. Att simma i vatten med höga halter bakterier eller andra föroreningar kan innebära vissa hälsorisker. Vi tar därför kontinuerligt myndighetsprover av bassängvatten och badvatten vid allmänna badstränder.

Vi genomför också regelbundna inspektioner där vi kontrollerar de hygieniska förhållandena.

Platser som regelbundet övervakas är följande:

  • allmän siminrättning
  • simhall
  • allmän badstrand
  • badanläggning
  • allmän rekreations-, rehabiliterings- och massagebassäng
  • badstrandsförteckning 2022 

Mer information: Badvatten (Valvira)

Kontaktuppgifter

Miljöhälsan Kallan
Ekovägen 11
Pb 111, 68601 Jakobstad
halsoskydd@pedersore.fi
050 324 5485

Outi Fränti
Hälsoinspektör
Outi.franti@pedersore.fi
050 362 3478

Susanne Jankens
Hälsoinspektör
susanne.jankens@pedersore.fi
050 302 9079

Oskar Finne
Hälsoinspektör
oskar.finne@pedersore.fi
050 362 3479