Badstränder

Det finns många fina badplatser i vår nejd. Allt från små nedlagda sandtag till härliga sandstränder utmed kusten. Det finns totalt 27 allmänna badstränder som omfattas av vår tillsyn. Vid allmänna badstränder skall det finnas omklädningsrum, toalett, anslagstavla, avfallskärl etc. Simplatser utan ändamålsenlig infrastruktur och upprätthållare omfattas inte av vår tillsyn.

Badvattnet skall vara i gott skick och därför får det inte innehålla onormalt höga halter bakterier, cyanobakterier (blågröna alger) eller avfall. Efter varje badsäsong görs ett sammandrag över tillsynen av badstränderna.

Riktlinjerna för badvattenkvaliteten beskrivs i Social- och hälsovårdsministeriets förordningar nr 177/2008 och 354/2008.

Verksamhetsidkare kan ta kontakt vid:

  • planering av en allmän badstrand
  • väsentliga ändringar vid en allmän badstrand
  • misstanke om att badvattnet vid en allmän badstrand är förorenat av t.ex. avloppsvatten, cyanobakterier (blågröna alger), avfall, olja eller något annat

Som invånare kan du ta kontakt när du:

  • misstänker att badvattnet är förorenat
  • ser stora anhopningar av cyanobakterier (blågröna alger)
  • konstaterar att en allmän badstrand kontinuerligt är dåligt städad eller annars ohygienisk
  • misstänker smitta eller förgiftning efter bad

Mer information: Badvatten, Valvira

Kontaktuppgifter

Miljöhälsan Kallan
Ekovägen 11
Pb 111, 68601 Jakobstad
050 324 5485

Outi Fränti
Hälsoinspektör
outi.franti@pedersore.fi
050 362 3478

Susanne Jankens
Hälsoinspektör
susanne.jankens@pedersore.fi
050 302 9079