Badvattenprofiler

Hälsoinspektörerna har gjort upp badvattenprofiler för 5 st. badstränder som klassas som stora allmänna badstränder. Badvattenprofilen är ett dokument beskriver badstrandens och badvattnets egenskaper och risker. Att badvattenprofiler skall göras stadgas i Social- och hälsovårdsministeriets förordning 177/2008. Badvattenprofilen har uppgjorts i samarbete med kommunernas tekniska avdelningar, miljövårdsmyndigheten samt vatten- och avloppsverken.

Följande stränder faller inom tillämpningsområdet för förordning 177/2008:

Mer information: Badvatten (Valvira)

Kontaktuppgifter

Miljöhälsan Kallan
Ekovägen 11
Pb 111, 68601 Jakobstad
halsoskydd@pedersore.fi
050 324 5485

Fränti Outi
Hälsoinspektör

outi.franti@pedersore.fi

050 362 3478

 

Hautala Mia

Hälsoinspektör

mia.hautala@pedersore.fi

050 362 3479

 

Jankens Susanne
Hälsoinspektör

susanne.jankens@pedersore.fi

050 302 9079