Badvattenklassificering

Badvattenklassen för EU-badstränder fastställs efter varje badsäsong av Miljöhälsan Kallan. Badvattenklassen grundar sig på undersökningsresultaten av badvattnet från de fyra föregående badsäsongerna, 2019-2022. Badvattnet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt. Kvalitetskraven för badvattnet uppfylls om badvattenklassen är åtminstone tillfredsställande.

Badvattenklassen symboliseras med utvalda symboler som bestämts av EU- kommissionen. I tabellen nedan ses den senaste utförda klassificeringen av badvatten, med symbol.

Förklaringstabell

 
 
 
 

Badstrand

Klassificering 2022

Kittholmen

 

Fäboda Caféstrand

Lillsand

Andra sjön

Storsand (Nykarleby)

 

Badvattenklassificeringen 2022 visar att Lillsand badstrand och Fäboda caféstrand i Jakobstad samt Andra sjöns simstrand och Storsand simstrand i Nykarleby har utmärkt badvattenklass. Kittholmens badstrand i Jakobstad har tillfredsställande badvattenklass. 

Länkar

Kontaktuppgifter

Miljöhälsan Kallan
Ekovägen 11
Pb 111, 68601 Jakobstad
halsoskydd@pedersore.fi
050 324 5485

Outi Fränti
Hälsoinspektör
outi.franti@pedersore.fi
050 362 3478

Susanne Jankens
Hälsoinspektör
susanne.jankens@pedersore.fi
050 302 9079