Bassänger

Gemensamt för badbassänger är att vattnet kontinuerligt måste renas från smuts, partiklar och bakterier. Rening krävs för att man inte ska riskera att bli sjuk av att bada och förhindra att smitta sprids med badvattnet.

Vi sköter om att myndighetsprover tas av bassängvattnet och gör inspektioner av de hygieniska förhållandena. Dessutom ska den som underhåller anläggningen genom driftskontroll dagligen kontrollera att vattenbehandlingen fungerar som den skall.

Verksamhetsidkare skall anmäla om ibruktagande av en badbassäng för allmänt bruk. Anmälning ska ske via ilppa (information om ilppa).

Verksamhetsidkare kan ta kontakt vid:

  • planering av en allmän badanläggning eller bassäng
  • väsentliga ändringar i verksamheten

Som invånare kan du ta kontakt när:

  • det finns misstanke om att badvattnet är förorenat
  • en badinrättning kontinuerligt är dåligt städad eller annars ohygienisk

Mer information: Bassängvatten, Valvira

Kontaktuppgifter

Miljöhälsan Kallan
Ekovägen 11
Pb 111, 68601 Jakobstad
halsoskydd@pedersore.fi
050 324 5485

Outi Fränti
Hälsoinspektör
outi.franti@pedersore.fi
050 362 3478

Susanne Jankens
Hälsoinspektör
susanne.jankens@pedersore.fi
050 302 9079