Ytteresse skola, flygbild

Ytteresse skola

Ytteressevägen 214
68810 Ytteresse

ytteresse.skola@pedersore.fi


Kontaktuppgifter och personal    Elevvårdsplan (pdf 139 kb)  


Till Ytteresse skola kommer elever från Ytteresse. Detta läsår finns det 138 elever i årskurserna 1–6.

Lördagen den 30 september 1899 togs de första eleverna i Ytteresse skola emot. Det var 61 elever i åldern 8-15 år. Sedan dess har skolan blivit utbyggd i flera repriser i och med att elevantalet stadigt ökat. Sedan år 2000 har skolan haft ett elevantal mellan 150-200. Skolan ligger centralt i byn intill Essevägen.

År 1997 började den första hörselskadade eleven i skolan. Sedan dess har skolan kontinuerligt haft både döva och hörselskadade elever integrerade i hörande klass.

Lektionstider i Ytteresse skola

08.00 - 08.45
09.00 - 09.45
09.45 - 10.30
10.30 - 11.15 matrast
11.15 - 12.00
12.15 - 13.00
13.15 - 14.00
14.15 - 15.00

Ytteresse skolas händelsekalender

Skolans händelsekalender finns i Wilma