Purmo skola

Purmo skola

Lillbyvägen 205, 68940 Lillby                   
Tel. 06-785 0529
purmo.skola@pedersore.fi  

Läsåret 2020-2021

Välkommen till den första skoldagen torsdagen 13 augusti 2020 kl. 08.30! Normala skoltider även på årets första skoldag!

Till Purmo skola kommer elever från Purmo, Överpurmo och Lillby. Detta läsår finns det 96 elever i årskurserna 1–6. Till undervisningspersonalen hör sju lärare, en speciallärare och två skolgångsbiträden.


Vår skola     Kontaktuppgifter och personal     Ordningsregler    Anhållan om lov från skolan (Pdf 32KB)  Elevvårdsplan(fix link)


Purmo skolas händelsekalender

Skolans händelsekalender finns i Wilma

Lektionstider i Purmo skola

  Åk 1-3 Åk 4-6
Lektion 1 8.30 - 9.15 8.30 – 9.15
Lektion 2 9.30 –10.15 9.30 – 10.15
Lektion 3 10.45 –11.30 10.30 –11.15
Lektion 4 11.45 –12.30 11.45 –12.30
Lektion 5 12.45 –13.30 12.45 –13.30
Lektion 6 13.45 –14.30  

Skoltider 2019-2020                 

Alla elever börjar varje dag kl. 8.30.

Åk 1-2 slutar alla dagar kl. 12.30.

Åk 3-4 slutar måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 13.30, på torsdagar kl. 12.30.

Åk 5-6 slutar på måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 13.30, på tisdagar kl. 14.30.

Lunchtider

Åk 1 – 3 kl. 10.15 – 10.45
Åk 4 – 6 kl. 11.15 – 11.45
Innan lunch tvättar vi händerna och läser/sjunger bordsbön i klassen. Deltagandet i bordsbön är frivilligt.

Eftis 

Eftisverksamheten tar vid genast efter att skolan slutat för åk 1-2. Eftis slutar senast kl. 17.00. På eftis gäller samma ordningsregler för eleverna som under skoltid. Morris sköts av förskolan fr.o.m. kl. 07.00 på morgnarna. Eftis följer skolans arbetsdagar, ingen verksamhet utöver dessa dagar.