Purmo skola

Purmo skola

Lillbyvägen 205, 68940 Lillby                   
Tel. 06-785 0529
purmo.skola@pedersore.fi  

Läsåret 2023-2024

Till Purmo skola kommer elever från Purmo, Överpurmo och Lillby. Detta läsår finns det 96 elever i årskurserna 1–6. Till undervisningspersonalen hör 8 lärare, en speciallärare och två skolgångsbiträden.


Vår skola     Kontaktuppgifter och personal     Ordningsregler    Anhållan om lov från skolan (Pdf 32KB)  Elevvårdsplan(fix link)


Lektionstider i Purmo skola

  Åk 1-3 Åk 4-6
Lektion 1 8.30 - 9.15 8.30 – 9.15
Lektion 2 9.30 –10.15 9.30 – 10.15
Lektion 3 10.45 –11.30 10.30 –11.15
Lektion 4 11.45 –12.30 11.45 –12.30
Lektion 5 12.45 –13.30 12.45 –13.30
Lektion 6    13.45- 14.30

Skoltider                 

Alla elever börjar kl. 8.30 varje morgon.
Åk 1-2 slutar alla dagar kl. 12.30
På måndagar slutar åk 3-6 kl. 13.30
På tisdagar slutar åk 3-4 kl. 13.30 och åk 5-6 kl. 14.30
På onsdagar slutar åk 3-6 kl. 13.30
På torsdagar slutar åk 3-4 kl. 12.30 och åk 5-6 kl. 14.30
På fredagar slutar åk 3-6 kl. 13.30

Lunchtider

Åk 1 – 3 kl. 10.15 – 10.45
Åk 4 – 6 kl. 11.15 – 11.45

Eftis 

Eftisverksamheten tar vid genast efter att skolan slutat för åk 1-2. Eftis slutar senast kl. 17.00. På eftis gäller samma ordningsregler för eleverna som under skoltid. Morris sköts av förskolan fr.o.m. kl. 07.00 på morgnarna. Eftis följer skolans arbetsdagar, ingen verksamhet utöver dessa dagar.