Sandsund skola, flygbild

Sandsund skola

Skolhusvägen 29, 68600 Jakobstad
Tel. 06-785 0521
sandsund.skola@pedersore.fi


Kontaktuppgifter och personal 


Välkommen till Sandsund skola

Under läsåret 23-24 finns det 182 elever i Sandsund skola och 27 förskolebarn i Sandsund förskola. I skolan jobbar tolv klasslärare, två speciallärare, tre skolgångsbiträden och en rektor. All personal i skolan arbetar aktivt för att skapa en trevlig atmosfär i skolan där alla får utvecklas, arbeta i lugn och ro samt lära sig nya saker varje dag.

Eleverna i Sandsund skola kommer från Sandsund, Staraby, Skutnabba, Markusholmen och Killingholmen. Vår skola är för liten för oss alla och därför är eleverna i åk 1 ännu detta läsår i en barack som vi kallar Lyan. Enligt den senaste elevstatistiken är elevtillströmningen jämn och vi kan fortsätta med parallellklasser i alla årskurser.

Sandsund förskola, morgon- och eftermiddagsvården finns i Baracken på skolgården. Där finns också biblioteket som är öppet måndag - torsdag.

Hösten 2024 är den nya skolan klar för inflyttning. Då kommer förskolan, åk 1-2 och biblioteket att flytta till de nya utrymmena. Alla elever äter i den nya matsalen och har gymnastik i den stora gymnastiksalen. Speciallärare och personal i elevhälsan får egna utrymmen i den nya skolan.

Planeringen av tillbyggnaden till skede 2 för elever i åk 3-6 startar i höst. Vi hoppas på en utvecklande process som inte drar ut alltför länge.

Våra satsningar läsåret 23-24

Vi arbetar medvetet med att utveckla och förbättra studietekniken hos våra elever genom att använda oss av det digitala materialet Läroteket. Med hjälp av Läroteket kan barn och vuxna få en grundläggande förståelse för och baskunskaper om hur vår hjärna och vårt minne fungerar då det kommer till inlärning och lära sig många effektiva studietekniker som kan underlätta pluggandet. Utöver det får man även konkreta tips hur man kan använda teknikerna i praktiken. Detta material kan utnyttjas såväl hemma som i skolan av barn, föräldrar och lärare.

Vi är också med i skolnätverket BRAVO! Det stödjer skolorna i arbetet med att skapa en skola där konstämnen både syns och hörs som en naturlig del av vardagen, över ämnesgränser och under hela läsåret. Målet är en skola där barn och unga lär sig i konsten, av konsten och med konsten.

Från och med vårterminen 2023 jobbar vi enligt verksamhetsmodellen Check in Check out (CICO). Modellen har utvecklats av Niilo Mäki Institutet och är en modell med hjälp av vilken man kan erbjuda elever effektiverat stöd för beteende som en del av det vardagliga arbetet i skolan.

Medieläskunnighet, programmeringskunnande och digital kompetens är de tre huvudgrupperna inom nylitteraciteten. Det är viktiga kompetenser i det framtida arbetslivet. Det lyfter vi fram i alla klasser under läsåret.

Nu i höst har en av våra speciallärartjänster omvandlats till en specialklasslärartjänst. Elever med särskilt stöd i något ämne ska i språk och matematik få gå i den Lilla klassen de flesta timmarna av ämnets lektioner. Elever med allmänt och intensifierat stöd undervisas av vår andra speciallärare.

Förutom det ovannämnda kan ännu sägas att vi har två grupper modersmålsinriktad finska, en  för elever i åk 3-4 och en för elever i åk 5-6. Som alternativ till religionsundervisning finns livsåskådning för de som inte hör till den evangelisk-lutherska kyrkan. En grupp för elever i åk 1-3 och en grupp för elever i åk 4-6.

Vi skriver för hand från åk 1 och tränar på 10-fingersystemet från åk 3.

Flyttar du och din familj till Sandsund önskar vi att du så fort som möjligt tar kontakt med rektorn och meddelar om skolstart för ditt barn, även under läsårets gång. I så fall är du hjärtligt välkommen med i vårt härliga gäng!


Sandsund skolas händelsekalender

Händelsekalendern finns i Wilma.


Lektionstider i Sandsund skola

Åk 1 - 3                                         Åk 4 - 6

Lektion 1   8.00-8.45                      Lektion 1   8.00-8.45
Lektion 2   9.00-9.45                      Lektion 2   9.00-9.45
Lektion 3   10.00-10.45                  Lektion 3   10.00-10.45
             LUNCH                           Lektion 4   11.00-11.45
Lektion 4   11.15-12.00                             LUNCH
Lektion 5   12.15-13.00                  Lektion 5   12.15-13.00
Lektion 6   13.15-14.00                  Lektion 6   13.15-14.00
Lektion 7   14.15-15.00                  Lektion 7   14.15-15.00 

 

  • Lektion 6 och 7 hålls ofta utan rast emellan, vid t ex dubbla gymnastik och slöjdlektioner. Då slutar skoldagen kl.14.45