Sandsund skola, flygbild

Sandsund skola

Skolhusvägen 29, 68600 Jakobstad
Tel. 06-785 0521
sandsund.skola@pedersore.fi


Kontaktuppgifter och personal   Elevvårdsplan (pdf 203 kb)   Samarbete förskola-skola (pdf 7 kb)


Välkommen till Sandsund skola

Vi startar det nya läsåret torsdagen den 13 augusti enligt givna tider

Sandsund skola ligger i Sandsund i Pedersöre kommun. Den närmaste staden är Jakobstad. Från skolan är det ca 7 km till kommungården i Bennäs och 4 km till Jakobstads centrum.

Kyrkoby skola byggdes 1962-1964. Till en början kom eleverna förutom från Sandsund också från många byar som idag hör till Jakobstad. Skolan hade då 4 lärare och 80 elever. Elevantalet har stigit i takt med att området vuxit och skolan tillbyggdes år 1994.

Kyrkoby skola byter namn från och med den 1 augusti till Sandsund skola. På området finns också Sandsund förskola och Sandsund bibliotek.

Sandsund skola har detta läsår 187 elever fördelade på tolv klasser och eleverna kommer från Sandsund, Staraby, Skutnabba, Markusholmen och Killingholmen. Nu till hösten har vi tagit i bruk en tillfällig barack även för två klasser i skolan. Sandsund förskola, morgon- och eftermiddagsvården samt biblioteket finns i en annan barack på skolgården.

Under de senaste läsåren har vi haft det väldigt trängt i vår skola. Vi har jobbat på i tron att vi snart ska få vistas i nya härliga utrymmen. När planeringen var gjord och byggarbetarna var fem före att ta på sig halaren blev det plötsligt time-out för byggplanerna. En annan skola i en annan kommun med likartade saneringsförhållanden hade blivit obrukbar efter att den färdigställts.

Efter diskussioner i nämnd och styrelse togs beslut om att inte renovera vår gamla skolbyggnad utan istället bygga en helt ny skola vid sidan av den gamla. Planering påbörjades. Så kom Corona och ställde till det, men nu är vi på gång.

Vår nya Sandsund skola planeras under inkommande läsår och sedan byggs den i två skeden. Vårt mål är även nu att i planeringen av undervisningsutrymmena lägga stor vikt vid att skapa moderna och trivsamma lärmiljöer för framtidens lärande. Vi vill också att skolans utrymmen och biblioteket ska kunna bli en attraktiv samlingspunkt för befolkningen i Sandsund.

Vi ser fram emot en byggstart mot slutet av 2021.


Sandsund skolas händelsekalender

Händelsekalendern finns i Wilma.


Lektionstider i Sandsund skola

Åk 1 - 4                                         Åk 5 - 6

Lektion 1   8.00-8.45                      Lektion 1   8.00-8.45
Lektion 2   9.00-9.45                      Lektion 2   9.00-9.45
Lektion 3   10.00-10.45                  Lektion 3   10.00-10.45
             LUNCH                           Lektion 4   11.00-11.45
Lektion 4   11.15-12.00                             LUNCH
Lektion 5   12.15-13.00                  Lektion 5   12.15-13.00
Lektion 6   13.15-14.00                  Lektion 6   13.15-14.00
Lektion 7   14.15-15.00                  Lektion 7   14.15-15.00 

 

  • Lektion 6 och 7 hålls ofta utan rast emellan, vid t ex dubbla gymnastik och slöjdlektioner. Då slutar skoldagen kl.14.45.
  • Innan lunch tvättar vi händerna och läser matramsa/ bordsbön i klasserna.