Pedersöres 675-årslogo.

Pedersöre 675 år

I år har det gått 675 år sedan Pedersöre nämndes i en officiell skrift för första gången. Kommunen kommer att uppmärksamma jubiléet på olika sätt under året.

Firandet inleds med ett lite högtidligare jubileumsfullmäktigemöte måndagen den 13 februari 2023. Samma datum år 1348 nämndes socknen Pedersöre i ett kungligt brev om handelsfrihet. Det var konungen Magnus Eriksson som gav sockenborna i Pedersöre rätt att sälja och köpa livsmedel av sockenborna i Närpes och Korsholm. Det här anses bevisa att det redan på 1300-talet bodde människor i Pedersöre och att de idkade handel med de andra österbottniska socknarna.

Jubiléet har en egen logo med ursprung i Pedersöres nuvarande logo och en gammal Pedersörestämpel. Logon är gjord av grafikern Johanna Öst Häggblom. Den kommer att synas i marknadsföringen av de evenemang som ordnas under jubileumsåret.

Pedersöreborna har möjlighet att medverka i och påverka innehållet i jubileumsåret på olika sätt.

Den första möjligheten blir en bakningstävling, där vi uppmanar intresserade hemmabagare att ta fram recept till en jubileumsbakelse. Man deltar i eget namn oberoende av bakningsvana. Däremot är tävlingen inte öppen för professionella bagerier.

En jury utser ett vinnarrecept som sedan delas med allmänheten. Kommunen berättar mer om bakningstävlingen senare i februari.

Kulturhuset Ax planerar olika evenemang under året, och informationen fylls på i takt med att detaljerna klarnar. Skolor och daghem kommer också att ha uppmuntras att uppmärksamma temat 675 under året.

Dessutom hoppas kommunen att föreningarna vill vara delaktiga. Föreningar har möjlighet att söka bidrag från kommunen för evenemang som anknyter till jubiléet, i samband med sin föreningsbidragsansökan. Evenemangen kan sedan inkluderas i kommunens officiella jubileumsprogram. Ansökningstiden för föreningsbidrag pågår till 28.2.2023.

Jubileumsåret avslutas med kommundirektörens självständighetsmottagning för alla sjätteklassare i Pedersöre i december.

Preliminärt program

  • Kommunfullmäktiges möte 13.2.2023 kl. 19, kommungården. Mötet kan ses i efterskott i kommunens Youtube-kanal: Kommunfullmäktiges möte 13.2.2023.
  • Bakningstävling februari-mars.
  • Seniorfestival på Sursikbacken lördag 22.4.2023.
  • Aktivitetsdag för hela familjen på Sursikbacken, juni.
  • Kommundirektörens självständighetsmottagning för sjätteklassare i Pedersöre, december.

Programmet uppdateras under året.

Jubileumsårets öppning 13.2.2023

Pedersöres 675-årsfirande inleddes med ett högtidligare fullmäktigemöte måndagen den 13 februari 2023. Titta på videon och upplev lite feststämning!

Nyheter om Pedersöre 675