Aktuellt 

Höstanmälningar

Gör höstanmälan för miljöersättning i Vipu senast 30.10.2020!

Du kan lämna in höstanmälan i Viputjänsten 23.9–30.10.2020. Lägg märke till att tiden för anmälan går ut fredag 30.10, och alltså inte den sista oktober som under tidigare år.

Gör höstanmälan om de skiften där du genomför åtgärden 

  • växttäcke vintertid på åkrar.

Om du har spridit stallgödsel eller gödselmedel och vill få ersättning för åtgärden, ska du också göra anmälan om åtgärderna

  • placering av flytgödsel i åker.
  • återanvändning av näringsämnen och organiskt material.

Mer information https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/miljoersattning/hostanmalningar/