Aktuellt 

Huvudstödansökan 2021

VIPU - Jordbrukarnas webbtjänst (välj svenska).

Ansök om jordbruksstöden senast 15.6.2021. Huvudstödansökan kommer att vara öppen i Vipu från slutet av april fram till 15.6.2021. I huvudstödansökan kan man förutom att ansöka om de olika stöden också ansöka om förlängning av miljö- och ekoförbindelser samt miljöavtal.

Stödrättigheter

Ansökan om överföring av stödrättigheter (blankett 103A och 103B) ska lämnas in senast 15.6.2021 till överlåtarens kommun. I Viputjänsten kan man kontrollera vilka stödrättigheter som ska förnyas (Gård / Stöd och stödrättigheter) Den egna stödrättighetsblanketten 103A kan du skriva ut från Viputjänsten (Gård / Ansökningar och anmälningar / Skriv ut förhandsifylld blankett). Om det gäller arrendegivares 103A kan du be kommunen att skicka blanketten.
Lämna gärna in blanketterna i god tid före 15.6.2021.