Näringsliv Landsbygdsservice

Landsbygdsservice

Landsbygdskansliet tar emot, handlägger och betalar ut EU-stöd och nationella stöd till jordbruket.

Flygbild av åker i Lepplax

Kontaktuppgifter 

e-post: fornamn.efternamn@pedersore.fi

Pedersöre, Larsmo, Jakobstad

Landsbygdschef Maria Berglund 044 7557 157.
Landsbygdssekreterare Maria Björkgård 044 7557 159.
Adress: Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs

Nykarleby

Landsbygdssekreterare Benny Gunell 044 7557 687
Kanslist Gun-Helen Andtfolk 044 7557 169
Adress: Jungarvägen 32, 66850 Jeppo

Kronoby

Landsbygdssekreterare Sanna Särs 044 7557 686
Adress: Säbråvägen 2, 68500 Kronoby

Blanketter

Stödansökningsblanketter och djurhållningsblanketter finns på Livsmedelsverkets hemsida 

Blanketter och guider 

Arrendeavtal för åkermark (pdf)

Anmälan om lagring av gödsel i stack (word 151 kb)

 

Länkar

Livsmedelsverket - Ruokavirasto (du förflyttas till en annan tjänst)

Vipu - Jordbrukarnas webbtjänst (du förflyttas till en annan tjänst)

LPA - Lantbrukarnas pensionsanstalt  (du förflyttas till en annan tjänst)

Österbottens Närings- trafik och miljöcentral (du förflyttas till en annan tjänst)