Näringsliv Landsbygdsservice Kurser och utbildningar

Kurser och utbildningar

Växtskyddsexamen – förnyas vart femte år   

Det går att avlägga tentamen både på finska och svenska via Pro Agria:

Sähköinen kasvinsuojelututkinto

Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF): Kom ihåg ProAgrias svenskspråkiga elektroniska växtskyddsexamen.

Eller här:

Växtskyddsexamen på nätet.

Växtskyddsexamen.

VÄXTSKYDDSEXAMEN, ÄR DEN I KRAFT?

Fysiska kurser med tillhörande tent är planerade ännu under 2023 enligt följande:

30.11. kl. 12-15 Vörå Norrvalla Vöråvägen 305

4.12. kl. 12-15 Optima, Trädgårdsgatan 30 Jakobstad

Kursavgift: 75 € + moms, kaffe ingår.

Anmälan till Carina Ahlnäs, 010-839 2200 eller carina.ahlnas@lantbrukssallskapet.fi en vecka på förhand.