Studiestöd

Kommunen betalar ett stipendium på 125 € per termin till studerande som studerar på heltid vid universitet, högskola eller yrkeshögskola. Stipendiet beviljas studerande som är mantalsskrivna i Pedersöre. Stipendiet beviljas för högst 10 terminer och stödet betalas terminsvis.

Du kan ansöka om stipendium med denna blankett som kan skrivas ut från nätet. Pappersblankett kan även hämtas från Pedersöre kommungård i Bennäs. Till ansökningen bifogas ett bestyrkt intyg över studierätt vid universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Ansökan för för vårterminen ska vara inlämnad senast 3.6.2022 kl. 15.00 och för höstterminen senast 22.12.2022 kl. 16.00

Tilläggsuppgifter: kommunens kassa, tfn (06) 7850 117.