Studier och jobb

Ungdomsgarantin

Ungdomsgarantin betyder att varje ung person under 25 år och varje nyutexaminerad som inte fyllt 30 år ska erbjudas ett jobb eller en praktik-, studie-, arbetsverkstads- eller rehabiliteringsplats senast inom tre månader från det att de blev arbetslösa.

I ungdomsgarantin ingår en utbildningsgaranti, så att alla som har avslutat grundskolan garanteras en utbildningsplats på gymnasium, yrkesläroanstalt, i form av läroavtal, på arbetsverkstad, i rehabilitering eller på något annat sätt.

Unga personer under 30 år utan utbildning ska ges möjlighet att avlägga en yrkesexamen, antingen vid någon skola eller som läroavtal.

Läs mera om ungdomsgarantin.