Kommunens skattesatser

Enligt kommunallagen ska fullmäktige senast i samband med att budgeten godkänns fatta beslut om kommunens inkomstskattesats. 

Kommunfullmäktige beslutade 11.11.2019 att höja inkomstskattesatsen till 21 % för år 2020. 

Vid samma sammanträde beslutade fullmäktige fastställa följande fastighetsskatteprocenter för år 2020: 

 

Fastighetsskatteprocenter

2020

Allmän fastighetsskatteprocent 0,93
Stadigvarande bostadsbyggnad 0,55
Övriga bostadsbyggnader 1,15
Obebyggda byggplatser       -
Allmännyttiga samfund 0,00
Kraftverk 2,85