Kunnan veroprosentit 

 

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista. 

Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2021, että kunnan tuloveroprosentti vuonna 2022 on 21 %.

Samassa kokouksessa kunnanvaltuusto päätti vahvistaa seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodeksi 2022: 

 

Kiinteistöveroprosentit 2022
Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
Vakituiseen asumiseen käytettävät rakennukset 0,55
Muut asuinrakennukset 1,15
Rakentamattomat rakennuspaikat  -
Yleishyödylliset yhteisöt 0,00
Voimalaitokset 3,10