Kunnan veroprosentit 

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista. 

Kunnanvaltuusto päätti 13.11.2023, että kunnan tuloveroprosentti vuonna 2024 on 9,00 %.

Samassa kokouksessa kunnanvaltuusto päätti vahvistaa seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodeksi 2024

Kiinteistöveroprosentit 2024
Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
Yleinen kiinteistöveroprosentti, maapohja 1,30
Vakituiseen asumiseen käytettävät rakennukset 0,55
Muut asuinrakennukset 1,15
Rakentamattomat rakennuspaikat  -
Yleishyödylliset yhteisöt 0,00
Voimalaitokset 3,10