Kommunens budget  

Budgeten är en plan för kommunens verksamhet och ekonomi, som fullmäktige godkänner för budgetåret före utgången av föregående år. Fullmäktige godkänner också en ekonomiplan för tre eller flera år framåt i samband med budgeten. Enligt kommunallagen tas i budgeten in de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen förutsätter och visas hur finansieringsbehovet ska täckas. Budgeten delas vanligen in i en driftsekonomidel, en investeringsdel, en resultaträkningsdel och en finansieringsdel. 

Budget 2021 (pdf 2 MB)

Budget 2022 (pdf 8,4 MB)

Budget 2023 (pdf 6,2 MB)