Barn & skola Småbarnspedagogik Styrdokument för småbarnspedagogik

Styrdokument för småbarnspedagogik

 

Fysisk begränsning av ett barn inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Webbsida: Lärstig i nylitteracitet

Konventionen om barnets rättigheter i förkortad version www.unicef.fi 

Lagar och rekommendationer:

- Lagar och förordningar om småbarnspedagogiken (Oph.fi)
- Statsrådets principbeslut om riksomfattande riktlinjer för förskoleverksamheten (pdf, Stakes 2002 

Stödet som ges inom småbarnspedagogiken indelas i tre olika nivåer:

  • Allmänt stöd
  • Intensifierat stöd
  • Särskilt stöd

Elevvård

Schema över elevhälsans organisation elevvårdsplaner (Pub, 100 kB)

Tecknad bild av barn som leker på lekplats