Barn & skola Småbarnspedagogik Styrdokument för småbarnspedagogik

Styrdokument för småbarnspedagogik


Barnets individuella läkemedelsbehandlingsplan 147 KB - 15 månader sen

Barnets plan 312 KB - 15 månader sen

Barnkonventionen 112 KB - 15 månader sen

Digital lärstig broschyr web 6.4 MB - 15 månader sen

Handlingsplan mobbning 133 KB - 15 månader sen

Handlingsplan vid oro och indikationer på våld och övergrepp 25 KB - 15 månader sen

Krisplan 2 84 KB - 15 månader sen

Plan för småbarnspedagogik 2019pdf 4.1 MB - 15 månader sen

Riktlinjer vid misstanke om fysisk misshandel 709 KB - 15 månader sen

Säkerhetsplan för småbarnspedagogik 121 KB - 15 månader sen

Välfärdsplanen 2016 2019 6.9 MB - 15 månader sen

Konventionen om barnets rättigheter i förkortad version www.unicef.fi 

Lagar och rekommendationer:

- Lagar och förordningar om småbarnspedagogiken (Oph.fi)
- Statsrådets principbeslut om riksomfattande riktlinjer för förskoleverksamheten (pdf, Stakes 2002 

Stödet som ges inom småbarnspedagogiken indelas i tre olika nivåer:

- Stöd under kortare tid
- Mera omfattande stöd
- Kontinuerligt stöd 

Elevvård

Schema över elevhälsans organisation elevvårdsplaner (Pub, 100 kB)

Tecknad bild av barn som leker på lekplats