Familjedagvård

Färgpennor

Info om familjedagvård

Familjedagvård är ett alternativ ni kan välja när ni söker plats inom småbarnspedagogiska verksamheten. Familjedagvårdaren är anställd av Pedersöre kommun och arbetar i det egna hemmet. Familjedagvårdaren kan samtidigt vårda högst 4 barn under skolåldern, familjens egna barn inberäknade.

Ifall ni väljer denna vårdform, kontakta ledaren för småbarnspedagogik för att diskutera olika alternativ.

När ni fått platsbeslutet hemskickat, kontaktar ni familjedagvårdaren och kommer överens om inskolning. Barnet behöver får träffa sin nya familjedagvårdare, sina nya kompisar och även lära känna det nya familjehemmet. Ni besöker familjedagvårdaren tillsammans med barnet några gånger, för att det ska kännas tryggt att lämna barnet när dagvården börjar.

Innan barnet börjar eller inom ett par veckor efter att vården inletts skrivs ett vårdavtal mellan kommunen, familjedagvårdaren och vårdnadshavaren. Vanligtvis skrivs vårdavtalet hemma hos familjedagvårdaren med åtminstone en vårdnadshavare närvarande.

Råd till barnets föräldrar

Ni kommer att boka barnets tider via det elektroniska systemet Päikky som vi har i bruk på alla småbarnspedagogiska enheter i vår kommun. Barnets närvaro registreras genom att det loggas in och ut via familjedagvårdarens mobil. (mer info under Päikky fliken)

Men meddela ändå alltid familjedagvårdaren när ni vet att barnet kommer att vara frånvarande, samt också om barnet av någon anledning kommer att föras/hämtas tidigare/senare än avtalat.

Sjuka barn med feber eller infektion får inte föras till dagvård. Ifall föräldrarna vill att barnet av en eller annan orsak inte skall vistas ute, skall barnet ej heller vara i dagvård.

Barnet skall alltid ha varma, bekväma, rena och praktiska kläder både för inom- och utomhuslekar och kläder för ombyte. Även blöjor medtas.

Barnen i familjedagvård är olycksfallsförsäkrade. 

Reservdagvård för barn i familjedagvård ordnas vid närliggande daghem.

Avgift

Avgiften för familjedagvård och vård på daghem, grundar sig på av stadsrådet fastställda grunder. Avgiften för småbarnspedagogik bestäms procentuellt från familjens storlek och inkomster. Mer info under fliken avgifter.

Samarbete

En daglig information om barnets situation är värdefull. Det är därför av stor betydelse att kontakten mellan föräldrar och familjedagvårdare blir så öppen som möjligt.
Ledaren för småbarns pedagogik vill gärna genom råd och stöd medverka till ett positivt samarbete.

Yvonne Löf
Ledare för småbarnspedagogik
Tel. 06 7850 208
yvonne.lof@pedersore.fi