Perhepäivähoito

MGL9397 1 KANSLI v2

Tärkeää tietoa perhepäivähoidosta

Perhepäivähoito tapahtuu perhepäivähoitajan omassa kodissa. Päivähoidon yleisenä tavoitteena on kotona tapahtuvan kasvatuksen tukena turvata lapsen hyvinvointi ja edistää lapsen kehittymistä ja oppimismahdollisuuksia kodinomaisessa ympäristössä. 

Ohjeita lasten vanhemmille

Ota yhteys perhepäivähoidonohjaajaan silloin kun tarvitsette päivähoitoa lapsellenne. 

Tutustumisjakso ennen varsinaisen päivähoidon alkua on tärkeä lapselle. Kannattaa olla yhteydessä perhepäivähoitajaan ja sopia, milloin voitte tulla lapsen kanssa tutustumiskäynneille. Lapsen pitää saada tavata päivähoitajansa ja uudet kaverinsa. On myös tärkeää, että vanhemmat keskustelevat perhepäivähoitajan kanssa päivähoitoon liittyvistä asioista. 

Ilmoita aina perhepäivähoitajalle, kun tiedätte, että lapsi tulee olemaan poissa, tai jos lapsi jostakin syystä tuodaan päivähoitajalle sovittua myöhemmin. Pysyvistä muutoksista päivähoidontarpeessa pitää aina ilmoittaa sekä perhepäivähoitajalle että perhepäivähoidonohjaajalle. 

Kuumeisia tai tarttuvaa tautia sairastavia lapsia ei saa viedä päivähoitoon. Jos vanhemmat syystä tai toisesta eivät halua lapsen olevan ulkona, lasta ei myöskään pidä viedä päivähoitoon. Sitävastoin lievä flunssa, nuha tai yskä eivät ole esteenä päivähoidolle.

Lapsella tulee aina olla lämpimät, mukavat, puhtaat ja käytännölliset vaatteet sekä sisä- että ulkoleikkejä varten, ja mukaan pitää myös varata vaatteita niin että lapsi voi tarvittaessa vaihtaa. Myös vaipat otetaan mukaan. Perhepäivähoidossa lapsella on tapaturmavakuutus.

Maksu

Maksu perustuu valtioneuvoston vahvistamiin perusteisiin. Se on kiinteä kuukausimaksu, joka määräytyy perheen bruttotulojen mukaan. 

Yhteistyö

Päivittäinen tiedonvaihto lapsen tilanteesta on päivähoidossa arvokasta. Siksi on tärkeää, että vanhempien ja perhepäivähoitajien välinen viestintä on mahdollisimman avoin. Perhepäivähoidonohjaajat haluavat mielellään antaa neuvoja ja tukea ja kannustaa positiiviseen yhteistyöhön.