Barn & skola Förskola Våra förskolor Snäckan förskola/resursenhet
Flygfoto av Snäckan förskola

Snäckan förskola/resursenhet

Ytteressevägen 212
68810 Ytteresse
Tel. 044-7557 692


Kontaktuppgifter och personal     Vår profil    Övrigt


 

Möjligheternas förskola

Vid Snäckan förskola/resursenhet ges både förskole- och specialundervisning.
Här finns två förskolegrupper där barn med särskilda behov kan integreras.
Vi har möjlighet att ge specialundervisning till barn som kommer från andra kommuner.
Morgon- och eftermiddagsvård finns för förskolebarn samt åk 1 & 2
Vår verksamhet startade 1972 som Ytteresse daghem och blev Snäckan förskola/ specialdaghem 1982. 

År 1979 började det första döva barnet vid Snäckan. Sedan dess har Snäckan kontinuerligt haft både döva, CI och hörselskadade barn integrerade i förskolan.