Öppethållningstider

Förskolundervisning sker mellan kl. 9.00-13.00.

 

Förskolbarnens kompletterande småbarnspedagogik/för-och eftermiddagsvård för skolbarn

Den dagliga öppethållningstiden varierar efter vårdbehovet.

De barn som behöver vård före förskola/skola tas emot av vår personal vid Snäckan Föris öppnar enligt förskolebarnens tider. Morgonmålet serveras vid Ytteresse skola kl. 8.00. De skolelever som börjar sin skoldag kl. 09.00 blir kvar vid skolan efter morgonmålet. Ifall skoldagen börjar först kl. 10.00 följer skoleleverna med till Snäckan och går senare över till skolan.

De förskolbarn som behöver kompletterande småbarnspedagogik fortsätter sin dag vid Snäckan. Efter skoldagens slut kommer eleverna från åk 1 & 2 över till eftis. Först blir det uppfriskande utelek och sedan mellanmål kl.14.00 vid Ytteresse skola. Efter mellanmålet går vi tillbaka till Snäckan och där delas barnen in i två grupper, en förskolegrupp och en grupp för skolelever fr.o.m. kl.15.30 är grupperna tillsammans.