Vår profil

Motoriska utmaningar ute och inne

 • Motorisk utveckling är en grund för inlärningen
 • Grundläggande motorik som gör att barnet får en god kroppskännedom
 • Om barnet har koll på sin kropp kan det bättre koncentrera sig, lyssna och förstå
 • Barn som får möjlighet till rörelse i samband med inlärning kan lättare ta in och tolka sinnesintryck
 • Rörelse stärker självkänslan och välbefinnandet
 • Rörelselekar skapar glädje, socialt samspel och stimulerar språket

Rörelse är bästa hjärngympan för barnen!

 

Specialundervisningens profil

Språk och kommunikation

 • Tecken som stöd
 • En god hörselmiljö och teknik
 • Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

Motorik och social delaktighet

 • Genomgång av motorik och koll av kvarvarande reflexer
 • Grupptheraplay för att stärka den sociala delaktigheten (GTP)
 • Träning av aktiviteter i dagliga livet (ADL)

 

”Snäckan teamet”

Vi vill att varje barn ska känna trygghet och glädje i förskolan
Vi tror på att barnet lär sig via glädje, spontanitet och upplevelser
Vi vill se och bekräfta barnet
Vi vill vara goda förebilder för barnen och ha ett gott samarbete med föräldrarna

Vårt arbetssätt präglas av att se möjligheter framom hinder.