Kontaktuppgifter och personal

Snäckan förskola/resursenhet, tel. 044 7557 692
Föreståndare/lärare i förskola: Maria Snårbacka, tel. 044 7032 251
viceföreståndare/speciallärare inom småbarnspedagogik och förskola: Gunilla Häggman, tel. 044-7101 803

Pricken
lärare i förskola: Corinne Skrabb och Maria Snårbacka
assistent: Julia Björkell och Siv Häggman

Vita kaninerna
lärare i förskola: Maria Rönnqvist
barnskötare: Ann-Christine Kjellman

Vitnos (5-årsgrupp från hösten 2022)
lärare inom småbarnspedagogik: Tina Enkvist
barnskötare: Annika Snellman och Johanna Fagerholm
assistent: Fanny Vikström

Skoleftis, tel. 044-7557 692
eftisledare: Sonja Ahlvik och Julia Snellman.

Fastighetsskötare