Aktuellt Vägarbete vid Granholmen startar
25.4.2019

Vägarbete vid Granholmen startar

NTM-centralen i Södra Österbotten har den här veckan inlett arbetet med att bygga den planskilda anslutningen till Snellmans industriområde längs stamväg 68 i Granholmen i Jakobstad.

Cirka en kilometer av stamväg 68 kommer att dras om, så att den börjar gå närmare Pirilöfjärden. Det byggs en ny överfart vid Kottvägen, som går under den kommande stamvägen.

Dessutom kommer det att byggas fyra ramper som ansluter till Kottvägen under stamvägen. Projektet inkluderar även ett bullerskydd samt nya gång- och cykelvägar.

Syftet med den nya planskilda anslutningen är att förbättra trafiksäkerheten och förbättra smidigheten för fordonstrafiken.

Byggnadsarbetet med den nya överfarten och stamvägen samt ramperna på Pirilöfjärdens sida inleds så att byggandet kan genomföras vid sidan av den nuvarande stamvägen utan att förhindra trafikens smidighet.

I följande skede styrs trafiken till det nya stamvägsavsnittet när bygget av anslutningen till Kottvägen och ramperna på Snellmans sida inleds. I detta skede styrs industriområdets trafik via Granholmsvägen.

Hela projektet ska vara klart före slutet av november 2020.

Huvudentreprenör för byggnadsentreprenaden är Sundström Ab Oy. Priset för projektentreprenaden är 3 680 000 euro. För kostnaderna står Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten samt staden Jakobstad.

Mer information:

* Veijo Rajamäki
Projektchef
NTM-centralen
Tfn 0295 027 750

* Emil Sundström
Arbetschef
Sundström Ab Oy
Tfn 040 764 9815