Ajankohtaista Kantatie 68 Kuusisaaren eritasoliittymän rakentaminen
25.4.2019

Kantatie 68 Kuusisaaren eritasoliittymän rakentaminen

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut viikolla 17 kantatien 68 Kuusisaaren eritasoliittymän rakentamisen Pietarsaaressa (Snellmanin teollisuusalue).

Kohteella kantatie 68 siirtyy nykyiseltä paikalta n. 1 km matkalla kantatien Pirilönlahden puolelle. Uusi risteyssilta rakennetaan Käpytien kohdalle, joka alittaa tulevan kantatien. Lisäksi kohteelle rakennetaan kantatieltä neljä ramppiyhteyttä, jotka liittyvät kantatien alittavaan Käpytiehen. Hankkeeseen kuuluu myös ko. kohteella melusuojausten sekä jalankulku- ja pyöräteiden rakentamista.

Tavoitteena on parantaa tulevassa eritasoliittymässä ajoneuvoliikenteen liikenneturvallisuutta ja lisätä ajoneuvoliikenteen sujuvuutta.

Rakennustyöt aloitetaan uuden risteyssillan ja kantatien sekä Pirilönlahden puoleisten ramppien osalta siten, että rakentaminen voidaan toteuttaa nykyisen kantatien vieressä liikenteen sujuvuutta estämättä. Toisessa vaiheessa liikenne ohjataan uudelle kantatieyhteydelle ja rakennetaan Käpytien yhteys ja Snellmannin puoleiset ramppiyhteydet. Tässä vaiheessa teollisuusalueen liikenne ohjataan rakennustyön ajaksi kulkemaan Kuusisaarentien kautta.

Koko hankkeen tulee olla valmis marraskuun 2020 loppuun mennessä. Rakennusurakan pääurakoitsijana toimii Sundström Ab Oy. Hankkeiden urakkahinta on 3 680 000 euroa. Hankkeen kustannuksista vastaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristö-keskus sekä Pietarsaaren kaupunki.

Lisätietoja:

Veijo Rajamäki
Projektipäällikkö
ELY-keskus
Puh. 0295 027 750

Emil Sundström
Työpäällikkö
Sundström Ab Oy
Puh. 040 764 9815