Näringsliv Avbytarservice Avbytarservice för lantbruksföretagare

Avbytarservice för lantbruksföretagare

De lantbruksföretagare som uppfyller nedanstående har rätt till avbytarservice:

  • är LFÖPL-försäkrade och
  • bedriver husdjursskötsel som huvudsyssla
  • har minst 6 husdjursenheter
  • vars verksamhet beskattas enligt gårdsbruksskattelagen
  • uppfyller övriga villkor enligt avbytarservicelagen

Vårt mål är att ge lantbruksföretagarna möjlighet till en välfungerande avbytarservice på hela Pedersöre lokala enhetsområde i form av:

  • 26 semesterdagar
  • vikariehjälp vid sjukdom och olycksfall eller enligt lagen annan fastställd tillfällig orsak t.ex. moderskapsledighet
  • subventionerad, avgiftsbelagd avbytarservice 120 h

Du kan välja mellan avbytarservice som den kommunala enheten ordnar eller själv ordnad avbytarservice. Valet görs kalenderårsvis i samband med er semesteransökan.

Ytterligare information

Mera information om avbytarservice för lantbruksföretagare finns på LPA:s hemsida.