Livsmedelslokal

För att få hantera eller sälja livsmedel måste en företagare anmäla om sin verksamhet till hälsoinspektionen, t.ex. om man vill driva en restaurang eller ett café. I vissa fall skall också de som är primärproducenter anmäla om sin verksamhet, t.ex. vid leverans av > 10 000 kg morötter per år direkt till konsumenten eller om du säljer mer än 2 500 kg opastöriserad mjölk per år från din mjölkgård. I några fall skall anmälan om livsmedelslokal inte göras till oss utan till någon annan myndighet, t.ex. vid tillverkning av alkoholdrycker starkare än 2,8 % riktas anmälan enbart till Valvira.

Vid inledande av, väsentlig ändring av och avslutande av registrerad livsmedelsverksamhet (t.ex. bagerier, försäljning eller servering av livsmedel eller regelbunden utomhusförsäljning) kan du även använda den elektroniska tjänsten ilppa (mera information om ilppa).

Krav på livsmedelslokal

Livsmedelslokaler skall uppfylla vissa krav, som bl.a. möjliggör en god livsmedelshygien.

Kraven finns i EU-förordningen 852/2004 (EG) bilaga 2 och Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien (318/2021). Vi har också gjort en egen sammanställning av kraven på livsmedelslokal, PDF 54 KB.

 

Egenkontroll

Med en god och genomtänkt egenkontroll kan du få säkrare livsmedel, minska svinnet, få bättre ekonomi och nöjdare kunder. Egenkontroll är ett lagstadgat krav för aktörer inom livsmedelsbranschen. Det är alltid verksamhetsidkaren som ansvarar för sina livsmedels säkerhet. 

Du som företagare skall själv göra upp en skriftlig egenkontrollplan och du kan själv välja hur du lägger upp din egenkontrollplan. För att vara säker på att du tar med vad du behöver i planen kan du ta hjälp av våra egenkontrollanvisningar för:

På YouTube har Livsmedelsverket videor som förklarar olika delar i livsmedelsföretagarens egenkontroll. Ta en titt här: Livsmedelsbranschen (YouTube).

Mera information