Hushållsvatten

Hushållsvatten är vatten som används i privata hushåll som dricksvatten och vid matlagning, samt hos livsmedelsföretag vid tillverkning av produkter.

Hälsoinspektionen granskar regelbundet hushållsvattenkvaliteten på vatten som vattenverken levererar samt granskar deras hygien och driftskontroll. Vattenverk som har egen produktion eller behandling av vatten skall godkännas av hälsoskyddsmyndigheten innan de tas ibruk. Ansökan inlämnas tre månader i förväg. Hushållsvatten får inte levereras förrän verksamheten godkänts.

Blankett för ansökan om godkännande av vattenverk hittas här. Alla vattenverk skall dessutom ombesörja en tillräcklig driftskontroll för att garantera en god vattenkvalitet.

Verksamhetsidkare som levererar hushållsvatten kan ta kontakt när det finns

  • planer på att ta i bruk ett vattenverk eller göra väsentliga förändringar i befintligt vattenverk
  • misstanke om att vattnet kan vara förorenat
  • behov av extra provtagning

Som invånare kan du ta kontakt vid

  • misstanke om dålig kvalitét på vattnet
  • frågor om tillsyn eller analysresultat

Länkar

THL:s information om järn i dricksvatten

Jakobstads vatten, intensifierad provtagning