Hushållsvatten

Hushållsvatten är vatten som används i privata hushåll som dricksvatten och vid matlagning, samt hos livsmedelsföretag vid tillverkning av produkter.

Hälsoinspektionen granskar regelbundet hushållsvattenkvaliteten på vatten som vattenverken levererar samt granskar deras hygien och driftskontroll. Vattenverk som har egen produktion eller behandling av vatten skall godkännas av hälsoskyddsmyndigheten innan de tas ibruk. Ansökan inlämnas tre månader i förväg. Hushållsvatten får inte levereras förrän verksamheten godkänts.

Blankett för ansökan om godkännande av vattenverk hittas här. Alla vattenverk skall dessutom ombesörja en tillräcklig driftskontroll för att garantera en god vattenkvalitet.

En vattendroppe.

Aktuell information om kokuppmaningen gällande Jakobstads vatten

UPPDATERING 26.4.2024 kl. 13.30: Jakobstads Vattens hushållsvatten behöver inte längre kokas

Miljöhälsan Kallan meddelar 26.4 2024: Uppmaningen som utfärdades 23.4.2024, om att koka Jakobstads Vattens mat- och dricksvatten, är inte längre i kraft.

I provet som togs onsdagen 24.4.2024 har inga enterokocker kunnat påvisas.

För tillfället är klorhalten i hushållsvattnet på en högre nivå än vanligt och det förekommer en starkare lukt av klor.

Klor dödar skadliga mikrober. Kloret i vattnet orsakar inte sanitära olägenheter, det tryggar hushållsvattnets mikrobiologiska kvalitet.

Pressmeddelanden

Övriga information

 

Verksamhetsidkare som levererar hushållsvatten kan ta kontakt när det finns

  • planer på att ta i bruk ett vattenverk eller göra väsentliga förändringar i befintligt vattenverk
  • misstanke om att vattnet kan vara förorenat
  • behov av extra provtagning

Som invånare kan du ta kontakt vid

  • misstanke om dålig kvalitét på vattnet
  • frågor om tillsyn eller analysresultat

Länkar

THL:s information om järn i dricksvatten

Jakobstads vatten, intensifierad provtagning oktober 2023

Jakobstads Vatten, störningssituation 2024