Uimavesiprofiilit

Terveystarkastajat ovat laatineet uimavesiprofiilit viidelle suuriksi yleisiksi uimarannoiksi luokiteltavalle uimarannalle. Uimavesiprofiili on asiakirja, jossa kuvataan uimarannan ja uimaveden ominaisuuksia ja riskejä. Uimavesiprofiilien laatimisesta on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 177/2008. Uimavesiprofiili on laadittu yhteistyössä kuntien teknisten osastojen, ympäristönsuojeluviranomaisen sekä vesi- ja viemärilaitosten kanssa.

Seuraavat rannat kuuluvat asetuksen 177/2008 soveltamisalueen piiriin (tällä hetkellä vain ruotsiksi):

Lisätietoa: Uimavesi, Valvira 

Yhteystietoja

Ympäristöterveys Kallan
Kaikutie 11
Pl 111, 68601 Jakobstad
halsoskydd@pedersore.fi
050 324 5485

Outi Fränti
Terveystarkastaja
outi.franti@pedersore.fi
050 362 3478

Susanne Jankens
Terveystarkastaja
susanne.jankens@pedersore.fi
050 302 9079