Uimavesiprofiilit

Terveystarkastajat ovat laatineet uimavesiprofiilit viidelle suuriksi yleisiksi uimarannoiksi luokiteltavalle uimarannalle. Uimavesiprofiili on asiakirja, jossa kuvataan uimarannan ja uimaveden ominaisuuksia ja riskejä. Uimavesiprofiilien laatimisesta on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 177/2008. Uimavesiprofiili on laadittu yhteistyössä kuntien teknisten osastojen, ympäristönsuojeluviranomaisen sekä vesi- ja viemärilaitosten kanssa.

Seuraavat rannat kuuluvat asetuksen 177/2008 soveltamisalueen piiriin (tällä hetkellä vain ruotsiksi):

Lisätietoa: Uimavesi, Valvira 

Yhteystietoja

Ympäristöterveys Kallan
Kaikutie 11
Pl 111, 68601 Jakobstad

halsoskydd@pedersore.fi

050 324 5485

 

Fränti Outi
Terveystarkastaja

outi.franti@pedersore.fi

050 362 3478

 

Hautala Mia

Terveystarkastaja

mia.hautala@pedersore.fi

050 362 3479

 

Jankens Susanne
Terveystarkastaja

susanne.jankens@pedersore.fi

050 302 9079