Niornas dag, quizzet

Välj endera quiz. Frågorna är de samma, men de kommer i olika ordning.

Pedersörequiz 1.

Pedersörequiz 2.