Kultur & fritid Barn och unga Ung i Pedersöre Finlandsmodellen för hobbyverksamhet
Flicka gör magmuskelövningar på en matta.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Pedersöre erbjuder barn och ungdomar möjlighet att delta i gratis hobbyverksamhet i anslutning till skoldagen. Det finns skilda klubbar för elever i åk 3–6 och andra klubbar för elever i årskurserna 7–9.

Klubbarna ordnas i skolornas egna lokaler eller i nära anslutning till dem.

På undersidorna finns information om aktuella klubbar vårterminen 2024. Anmälan sker senast 4.1.2024.

Tilläggsinformation: Ungdomssekreteraren Mari-Louise Rönnqvist, mari-louise.ronnqvist@pedersore.fi, telefon: 06 - 7850 283, 050-5345 953.