Grubbo

Skateparken Grubbo finns intill ishallen AW Arena på Sursik skolområde, adress Sursikvägen 22.

Grubbo är öppen för alla. Vi rekommenderar starkt att du använder hjälm när du åker i rampen.

Var uppmärksam på andra åkare, vänta på din tur och ge plats åt andra. Reglera din fart till andra åkare, för att minimera risken för olyckor.

Se video från skejtparken i spelaren här nedanför!