Flickor spelar fotboll

Bollplaner

Bennäs:

Centralidrottsplanen 100 x 60 m 6.000 m2

Falli 100 x 60 m 6.000 m2

Falli 2                8.000 m2

Sandsund

Kyrkoby skola 95 x 55 m 5.225 m2 

Purmo

Åvallen 100 x 60 m 6.000 m2

Forsby

Forby bollplan 90 x 55 4.950 m2

Kållby

Kållby bollplan 95 x 50 m 4.750 m2

Lappfors

Lappfors bollplan 90 x 50 m 4.500 m2

Lepplax

Brännlandet 80 x 40 m 3.200 m2

Sundby

Sundby skola 80 x 40 m 3.200 m2

Ytteresse

Ytteresse bollplan 102 x 65 m 6.630 m2 

Ytteresse bollplan 2 70 x 25 m 1.750 m2

Överesse

Överesse bollplan 115x70 m 4.500 m2