Motionsrådgivning

Motionsrådgivning är en avgiftsfri tjänst för alla kommuninvånare. Alla som rör på sig för lite, vill öka motionerandet eller behöver tips och stöd kan kontakta motionsrådgivaren. Tjänsten är till för kommuninvånare i alla åldrar; ungdomar, vuxna och äldre.

Tillsammans med motionsrådgivaren läggs en plan för hur du kan öka ditt välmående upp. Kost-, sömn- och motionsvanorna kartläggs. Du får stöd i att hitta en lämplig motionsform samt information om vilka motionsmöjligheter – och platser som finns i närheten.

Det finns också möjlighet att bedöma den egna konditionen genom olika konditionstester så som gångtest, muskelkonditionstester eller InBody mätning.

  • Individuellt stöd när du vill börja motionera
  • Råd kring kost, sömn och motion
  • Information om motionsmöjligheter- och platser i närheten
  • Konditionstester: gångtest, muskelkonditionstester och rörlighetstest
  • InBody- mätning

Motionsrådgivare: Jennifer Storrank, 040 351 1080