Purmo Hästavelsförening r.f.


Travbanevägen 105
68940 Lillby

050 375 1107

Marina Granqvist (ordf.)

SPL Jakobstadsnejden r.f.


Östensövägen 376
68910 Bennäs

http://www.splpietarsaari.fi/ 

Facebook: SPL Pietarsaari-SPL Jakobstad