Purmo Hästavelsförening r.f


Travbanevägen 105
68940 Lillby

050-3751107

travi.multi.fi

Marina Granqvist (ordförande)

SPL Jakobstadsnejden rf.


http://www.splpietarsaari.fi/index.html

Birgitta Kåll (sekr)

kallbirgitta96@gmail.com

Marina Bast  (informatör)

050 343 3238

marina.bast@kolumbus.fi