Botnia Parkinsonförening r.f.


De utvecklingstördas väl i Jakobstadsnejden r.f.


Finlands svenska socialförbund r.f.


Finlands svenska taltidningsförening rf


Ottomalmsgatan 9 A 21
68600 Jakobstad

info@fstf.fi

http://www.fstf.fi/

Daniel Ainasoja

050 527 4174

Jakobstadsnejdens diabetiker r.f.


https://jakobstadsnejdensdiabetiker.fi/

www.facebook.com/diabetesjakobstad

Jakobstadsnejdens Invalider r.f.


paavolamaire@gmail.com

050 047 7249

Maire Paavola

Jakobstadsnejdens Ryggförening r.f.


050 309 1206

Ulla Hellén (sekr.)

Kvinnohusföreningen i jakobstadsnejden r.f.


Rådhusgatan 17 B
68600 Jakobstad

www.frida.help

info@frida.help

050 596 0980

 

 

Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f.


Otto Malmsgatan 9 A 21
68600 Jakobstad

noss@multi.fi

http://www.fss.fi/sv/distriktsforeningar/norra_osterbotten

 

Österbottens Svenska Afasi- och Strokeförening r.f.


050 5457 288

ulla-may.haggblom@hotmail.com

Ulla-May Häggblom (sekr.)

Psykosociala föreningen contact r.f.


Alholmsgatan 13
68600 Jakobstad

contactrf@contactrf.fi

http://contactrf.fi/

 

 

Reumaföreningen Verna Jakobstadsnejdens ryggförening


Stödförening för närstående till missbrukare r.f.


Korsholmsesplanaden 44
65100 Vasa

info@stodfornarstaende.fi

 

 

Vasanejdens MS-förening ry


http://www.ms-vaasa.fi/sv

Jukka Heiskanen