Botnia Parkinsonförening r.f.


3221327

http://www.botniaparkinson.fi/

Ingmar Sandberg

De utvecklingstördas väl i Jakobstadsnejden r.f.


Finlands svenska socialförbund rf


Vöråvägen 18
66600 Vörå

+358 50-5533685

kansli@fssf.fi

http://fssf.fi/start/

Anna Lena Karlsson-Finne

Finlands svenska taltidningsförening rf


Ottomalmsgatan 9 A 21
68600 Jakobstad

info@fstf.fi

http://www.fstf.fi/

Daniel Ainasoja

050 527 4174

Jakobstadsnejdens diabetiker rf


Rådhusgatan 12
68600 Jakobstad

050-3272773

ann-sofie.gran-latvala@hotmail.com

Ann-Sofie Gran-Latvala (kassör)

www.facebook.com/diabetesjakobstad

Jakobstadsnejdens Invalider rf


Jakobstad

0500477249

paavolamaire@gmail.com

Maire Paavola

Jakobstadsnejdens Reumaförening - Peitarsaaren Seudun Reimayhdistys rf


Laggnäsvägen 128
66970 Hirvlax

0504322898

sigurlaug.bjarnadottir@multi.fi

http://www.jakobstadsreumaforening.org/

Sigurlaug Bjarnadóttir (Silla) ordförande

Jakobstadsnejdens Ryggförening rf


0503041245

Gun-Marie Broo

Kvinnohusföreningen i jakobstadsnejden r.f.


Herrholmsgatan 17 C
68600 Jakobstad

06-7245600

info@kvinnojouren.fi

http://www.kvinnojouren.fi/ArticleView.php?id=3

Britt-Marie Herrgård

Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f.


Otto Malmsgatan 9 A 21
68600 Jakobstad

noss@multi.fi

http://www.fss.fi/sv/distriktsforeningar/norra_osterbotten

Bengt Ahlvik (ordf)

050 077 8694

Österbottens Svenska Afasi- och Strokeförening


050 5457 288

ulla-may.haggblom@hotmail.com

Ulla-May Häggblom

Psykosociala föreningen contact rf


Alholmsgatan 13
68600 Jakobstad

psykosocialajakobstad@gmail.com

http://contactrf.fi/

Marie Stens 

040 406 6135

contactrf@contactrf.fi

 

Stödförening för närstående till missbrukare r.f.


Korsholmsesplanaden 44
65100 Vasa

050 337 0339

info@stodfornarstaende.fi

www.stodfornarstaende.fi

Marianne Siermala (ordförande)

Svenska Hörselseskadade i Nykarlebynejden rf.


Kontakt: Per Sundsten

Vasanejdens MS-förening ry


http://www.ms-vaasa.fi/sv

Jukka Heiskanen