Planer och kartor i DWG-format

AutoCad dwg 18 format.

Baskartor för detaljplanerade områden i skala 1:2000 för t.ex. situationsplaner:

Bennäs (DWG 5 MB)
Edsevö (DWG 1 MB)
Esse (DWG 4 MB)
Forsby (DWG 400 kB)
Kållby (DWG 5 MB)
Lepplax (DWG 86 kB)
Lövö (DWG 2 MB)
Purmo (DWG 1 MB)
Sandsund (DWG 6 MB)
Ytteresse (DWG 3 MB)
Östensö (DWG 1 MB) 

Kartor kan också fås i annat digitalt format eller på papper av Tage Back, tel. 050-5625 711, tage.back@pedersore.fi