Ungdomsrådet 2023–2024

Ordinarie medlemmar (ersättare)

  • Ahlvik-Fors Julia (Smeds Paula)
  • Ahlskog Tedh (Wikström Madeleine)
  • Cinara Filip (Peltola Thea)
  • Forsell Tindra (Wärnå Maja)
  • Kock Tindra (Nykung Valter)
  • Landén Emma (Åvist Tilde)
  • Laurila Jakob (Ruuhinen Matilda)
  • Mohammed Hanan (Backlund Amelia)
  • Nordling Adam (Nordling David)
  • Österlund John (Tarvonen Amanda)

Mari-Louise Rönnqvist, ungdomssekreterare
Ann-Christine Enqvist, kultur- och fritidsnämndens representant
Johanna Holmäng, kommunstyrelsens representant