Barn & skola Skolskjutsar Ansökan om busskort

Busskort för andra stadiets studerande 

Busskort för andra stadiets studerande, med utvidgad läroplikt

Ansökningsblankett (PDF 679 KB)

OBS! Denna blankett gäller enbart studerande bosatta i Pedersöre kommun som har 6 km < 7 km skolväg.

Studerande med skolväg över 7 km ansöker om skolresestöd från FPA.

 

VILLKOR FÖR ERHÅLLANDE AV BUSSKORT FRÅN PEDERSÖRE KOMMUN

Detta gäller för studerande med utvidgad läroplikt, fr.o.m. 1.8.2021 

1. Studerande bosatt i Pedersöre kommun, som får sin utbildning i andra stadiets läroanstalter, vars skolväg är mellan 6 km och mindre än 7 km, uppmätt enligt kortaste allmänna farbara väg från hemmet till skolan.

2. Den studerande är skyldig att anmäla förändringar, t.ex. vid byte av skola eller bostadsadress. Förändringar anmäls till Pedersöre kommun skriftligt.

3. Ansökan görs separat för varje läsår (1.8-31.7). Ansökan fylls i och sänds till Pedersöre gymnasiums kansli för gymnasiestuderande. För övriga studerande sänds ansökan till pedersore.skolkansli@pedersore.fi. Skolresestöd beviljas tidigast från ansökningsmånaden.

4. Ändring i beslut om busskort för studerande i andra stadiets utbildning kan sökas från Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik i Pedersöre, (pedersore.skolkansli@pedersore.fi) senast inom 14 dagar från delfåendet.