Barn & skola Kansli Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik

 

Nämnden

Medlemmar Ersättare
Dahlin, Christian, ordförande  Henriksson, Mathias 
Nylund, Tommy, vice ordförande     Häggblom, Ingrid
Ekman, Stephan Cederström, Tiina
Grön, Pauliina Ede, Torbjörn
Häll, Tarja Myrevik-Eklund, Nina
Lillqvist, Anja Lasén, Camilla
Storbacka, Håkan Eklund, Guy
Forsblom, Terése Byskata, Trygve
Granholm, Erica Aspfors, Stefan

Svenska sektionen

Medlemmar Ersättare

Dahlin, Christian, ordförande  

Ingerström, Andreas
Lillqvist, Anja, vice ordförande        Grön, Paulina
Lindqvist, Eva Häggblom, Carola
Myrevik-Eklund, Nina Bodbacka, Carina
Sandbacka, Markus Björklund, Tommy
Storbacka, Håkan Häger, Glenn
Granholm, Erica Aspfors, Stefan
Nylund, Tommy Häggblom, Ingrid
Södö, Siv Jansson, Sören

Finska sektionen

Medlemmar Ersättare
Häll, Tarja, ordförande
Peltoniemi, Maria-Leena
Eklund, Guy, vice ordförande         Hjulfors, Kai
Mattjus, Ursula Nysund, Katariina
Mattsson, Annika Nylund, Marjo
Mäkitalo, Keijo Haavisto, Martti
Backlund, Marlene Byskata, Trygve
Forsblom, Terése Pettersson, Martin
Lantto, Esa Grankulla, Anja
Ormiskangas, Jari Jämsä, Kari