Barn & skola Förskola Stöd inom förskoleundervisning

Barn i behov av stöd inom förskoleundervisning

 

Utgående från barnens individuella behov av vård, fostran och undervisning ges stöd enligt trestegsmodellen. Målsättningen är att barnen ska få den hjälp de behöver inom förskoleundervisningen.

Kommunens ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogik besöker förskolorna i handledande syfte. Tidig observation är viktig för att uppmärksamma barnets behov av stöd, för att på så sätt kunna förebygga framtida skolsvårigheter. Specialläraren ger stöd till de barn som behöver samt handleder personalen i deras pedagogiska arbete.

Ett barn som regelbundet behöver stöd får intensifierat stöd. De intensifierade stödåtgärderna antecknas i en plan för lärande. Intensifierat stöd ges om barnet har behov av stöd inom flera områden. Innan det särskilda stödet ges görs en pedagogisk utredning. Det är viktigt att samarbeta med barnet och vårdnadshavarna för att behoven ska kunna utredas och genomföras på bästa sätt. För barn i behov av särskilt stöd eller förlängd läroplikt är hela kommunen elevupptagningsområde och de har rätt att bli anvisade en för dem lämplig förskola. Barn med förlängd läroplikt blir läropliktiga ett år tidigare och de omfattas av den obligatoriska förskolan som 5-åringar.

 

Ambulerande speciallärare Förskolor

Camilla Nyman

mobil 044- 5557618

Kållby förskola

Ann-Britt Forsblom

mobil 044 - 0850 886

Museigränden förskola
Purmo förskola
Dressinen förskola
Kyrkekan förskola
Östensö förskola

Gunilla Häggman

mobil 044 - 7101803

Snäckan förskola/resursenhet
Lepplax förskola